Dysgu ac Addysgu

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Dysgu ac Addysgu

Nod y Cylch Diddordeb

Canolbwyntio ar rannu syniadau a phrofiadau sy’n ymwneud ag ymgorffori ESDGC ac yn benodol integreiddio addysgu a dysgu o amgylch saith Nod Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Gofod cydweithredol lle gall academyddion SAU yn ogystal â’r rhai sy’n ymwneud â gweithgareddau Dysgu ac Addysgu mewn ysgolion a cholegau, a’r rheini sydd â diddordeb mewn hyfforddiant mewnol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ddod ynghyd i rannu profiadau, awgrymu syniadau ac o bosibl gydweithredu i ddatblygu dysgu a deunydd addysgu y gellir ei gyflwyno ganddyn nhw eu hunain yn ogystal ag eraill.

Annog cyfranogiad aml-randdeiliad trwy wneud cysylltiadau o fewn ac ar draws sectorau, gan weithio tuag at (er enghraifft) gynigion ar y cyd ar gyfer prosiectau ymchwil cydweithredol, interniaethau a chyfleoedd lleoli.

Cyfle i’r rhai nad ydyn nhw wedi bod yn rhan o’r blaen gyda datblygu dysgu ac addysgu ar ESDGC gymryd rhan a helpu.

Cyswllt
Dr Carolyn Hayles
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
CSHayles@cardiffmet.ac.uk