Digwyddiadau

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Cyfarfod i Ganolfannau Arbenigedd Rhanbarthol Prydain ac Iwerddon
03.07.19 PRIFYSGOL ABERTAWE

Yn dilyn cyfarfod Ewropeaidd RCE defnyddiol yn Llydaw llynedd roeddem yn meddwl ei fod yn syniad da i’r RCEs ym Mhrydain ac Iwerddon gyfarfod.

Y bwriad yw dod i adnabod ein gilydd, rhannu profiadau RCE a gwaith presennol, cyd-ddatblygu syniadau newydd (a dod o hyd i gyllid ar gyfer y syniadau hynny) a thrafod cyhoeddiadau potensial. .

Mwy

4edd Gynhadledd Cynaliadwyed mewn Addysg Uwch
4.07.19
  PRIFYSGOL CYMRU DRINDOD DEWI SANT
 

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, ac mae’n agored i unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) boed yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.

Mwy