Digwyddiadau

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Symposiwm Cenedlaethol Datblygu Cynaliadwy / Adfywio Lleol
9 Medi, 2020
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Pwrpas y symposiwm yw galluogi rhannu ymarfer adfywio a phrofiadau ymchwil ar draws Cymru a’i rhwydwaith rhanddeiliaid.

Am rhagor o fanylion, cysylltwch â Dr Lyndon Murphy (ljmurphy@cardiffmet.ac.uk).