Iaith a Diwylliant

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Iaith a Diwylliant

Amcanion y Cylch Diddordeb

Hyrwyddo capasiti ymchwil yng Nghymru

Gwella cyfathrebu rhwng ymchwilwyr ac ymarferwyr

RCE Cymru fel pont i hyrwyddo arferion da Cymru yn rhyngwladol

Cyswllt

Dr Elin Royles
Prifysgol Aberystwyth
ear@aber.ac.uk