Perscripsiynu Cymdeithasol

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Prescripsiynu Cymdeithasol

Nod y rhwydwaith yw adeiladu’r dystiolaeth hanfodol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru. Ffordd o gysylltu pobl â chymorth anfeddygol, yn y gymuned, yw presgripsiynu cymdeithasol.
Dyma’i amcanion:

Datblygu a chytuno trwy gonsensws ar flaenoriaethau ymchwil ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol.

Hybu cysylltiadau rhwng ysgolheigion, ymarferwyr (sy’n rhannu diddordebau cyffredin ym maes presgripsiynu cymdeithasol) a rhanddeiliaid eraill i gefnogi ceisiadau am grantiau ymchwil a gwerthuso a gynhyrchir ar y cyd, yn unol â’r blaenoriaethau ymchwil.

Hybu a datblygu trafodaeth feirniadol am flaenoriaethau ymchwil presgripsiynu cymdeithasol trwy adeiladu rhwydwaith rhithwir sydd wedi’i gysylltu trwy’r e-bost a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Archwilio’r ffordd orau i ni werthuso presgripsiynu cymdeithasol.

Cysylltu pobl leol (ysgolheigion, ymarferwyr, aelodau’r cyhoedd) a sefydliadau er mwyn annog ymgysylltu cymunedol a chyd-gynhyrchu wrth ddatblygu ymchwil ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol.

Adeiladu adnodd ar y we ac adnoddau eraill ar y cyfryngau cymdeithasol i hybu rhwydwaith ymchwil presgripsiynu cymdeithasol.

Cysylltu â rhwydweithiau presgripsiynu cymdeithasol y tu allan i Gymru i gyfnewid profiadau a chydweithio ar syniadau ymchwil newydd.

Cyswllt

Yr Athro Carolyn Wallace
Prifysgol De Cymru
carolyn.wallace@southwales.ac.uk