Cymunedau Gwydn

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru

Cymunedau Gwydn

Ein gweledigaeth
Mewn undeb y mae nerth: croni gwybodaeth ac arfer dda gan amrywiaeth o sefydliadau i greu gallu o fewn cymunedau er mwyn iddynt allu gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’w hunain.

Datblygu rhwydwaith cydweithredol o sefydliadau cymunedol, prifysgolion, busnesau, cyrff anllywodraethol a phartneriaid yn y sector cyhoeddus sy’n cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau sy’n hyrwyddo cydnerthedd cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yng Nghymru.

Trefnu fforwm i rannu arfer da a hwyluso aelodau’r rhwydwaith cyfnewid gwybodaeth.


Casglu tystiolaeth i lywio Polisïau a Rhaglenni’r Llywodraeth

Partneriaethu â rhwydwaith Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol y DU, Ewrop a Byd-eang (RCE) i rannu dysgu ac arfer da.

Cyswllt

Dr Lyndon Murphy
Prifysgol Aberystwyth

Lym181@aber.ac.uk

Cyswllt

Dr Einir Young
Prifysgol Bangor

e.m.young@bangor.ac.uk