Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU

Ymateb gan Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol (CERIG) i Gymru yn croesawu cyfle i wneud sylwadau ar yr Ymgynghoriad ar ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu’r DU (y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel ‘Pecynnu EPR’). Mae CERIG yn ystyried bod lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu…
Read more